New Indian Express: Fusion Concert this Friday 1

VYALIKAVAL, January 08, 2015: Godkhindi Music and Edutainment Private Limited and State Bank of India, in aid of SBI Pinkathon, present The Flute Rocks, a grand fusion concert featuring Pravin Godkhindi at 7 pm on Friday at Chowdaiah Memorial Hall. The event will be hosted by Vinayak Joshi and also feature Kiran Godkhindi, Pradyumna, Umesh, ...

Pravin Godkhindi’s The Flute Rocks

Pravin Godkhindi's The Flute Rocks
Excited to be performing with Pravin Godkhindi at The Flute Rocks concert. Come join us on January 9th, 2015 at the Chowdaiah Memorial Hall. For details, see Citizen Matters: The Flute Rocks

ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೋಡ್ಖಿಂಡಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಬನ್ಸಿ ತರಂಗ

ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೋಡ್ಖಿಂಡಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಬನ್ಸಿ ತರಂಗ
ಬೆಂಗಳೂರು, ಜ.5: ನಗರದ ಚೌಡಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಬಾನ್ಸುರಿ ನಿನಾದ ಕೇಳಿ ಬರಲಿದೆ. ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗೀತಗಾರ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೋಡ್ಖಿಂಡಿ ಅವರ ಬಾನ್ಸುರಿ ವಾದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜ.9ರಂದು ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಗೋಡ್ಖಿಂಡಿ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಮನರಂಜನೆ ಪ್ರೈ ಲಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಹ ಆಯೋಜನೆಯ ಎಸ್ ಬಿಐ ಪಿಂಕಾಥಾನ್ ‘ದಿ ಫ್ಲೂಟ್ ರಾಕ್ಸ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೈನ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಜ.9 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚೌಡಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ ...